loader image

BIBLIOTÉKA

Homonnay Ottó János: A rideg valóság

ELŐSZÓ

„A magyar végzet abban rejlik, hogy örökké elvétjük az időmértéket. Sánta verslábként kocogunk vagy botorkálunk a történelem nyomában. Mindig abban bízunk, hogy intézkedik a Magyarok Istene, és a történelem megvár minket, pedig az megy a maga útján, és mit sem törődik az elmaradozóval. Akkor azután bűnbakot keresünk, átkozódunk meg búsulunk, mert annyi s annyi derék erény mellett valami hiányzik belőlünk: a bátorság az önismeretre.”

(Féja Géza: Visegrádi esték)

Alain de Benoist: Hogyan lehetünk pogányok?

Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyesület

A népek mindig olyan isteneket adtak maguknak, akik megfeleltek a legbensőbb zsigeri vágyakozásaiknak. Éppen ezért ebben a könyvében a szerző az Európában „idegen természetűnek” számító zsidókeresztény egyistenhitet állítja pellengérre, amely szerinte nem is annyira az ésszel szembeni sértés, mint inkább a spiritualitás és a szakrális eltévelyedése.

Kiadta az Europa Authentica 2008-ban.

Alain De Benoist: Jézus és testvérei

Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyesület

Szabad és kijózanító gondolatokat fogalmaz meg a szerző ebben a könyvben vallásról és hitről egyaránt. Franciországban nagy társadalmi vitákat kavart Jézus és családja magánéletének kérdése, amelyeknek egyfajta lezárásaként született meg ez a könyv. A kötetben található esszék, tanulmányok előadások nonkonformista módon közelítenek az említett témához. Olvasásuk éppen ezért csak szabad szellemeknek ajánlott!

Kiadta az Europa Authentica 2005-ben.

„Sohasem beszéltek annyit a vallásról, mint amióta láthatólag már nem gyakorolja azt a szellemi befolyást, amellyel valaha rendelkezett. A két tény nyilvánvalóan csak látszólagos ellentmondás, mert valószínűleg a vallásosság viszonylagos hanyatlása az, amely megteremti a tanulmányozását lehetővé tévő mentális távolságot. Amikor a magam részéről én is erre a területre merészkedem, nem az a szándékom, hogy egyik vagy másik valláshiedelem zsigeri igazságáról nyilatkozzak, hanem a vallásosság értelméről és státusáról. Más szóval arról, hogy miről is beszélünk valójában, amikor vallásról beszélünk.” Ebben a könyvben, amely majdnem három évtized témábavágó reflexióját öleli fel. Alain de Benosit, az európai Új Jobboldal vezéralakja a jelenkori vallásosság mibenlétével, a hit és a transzcendencia egy bizonyos – mindenekelőtt a keresztényekre jellemző – válfajával kapcsolatos kérdésekre igyekszik választ találni, a tőle megszokott erudícióval, gondolati autonómiával, kivételes analizáló és szintetizáló készséggel. Létezik-e Isten? Miről árulkodnak a nemzetközi Biblia-kutatás legújabb fejleményei? Hol és miben keresendő a kommunizmus eredete? Hiteles-e Mel Gibson A passió c. filmjében ábrázolt bibliai történet? Mit tudunk egyáltalán Jézusról mint történeti figuráról? Hogyan értékelte és milyen szerepre kárhoztatta a nőt Nyugaton a zsidó-keresztény hagyomány? Hogyan és miért próbálja a katolikus apogoletika mindenáron – még a Biblia meghamisítása árán is – megőrizni Mária „örökös szüzességének” dogmáját, a kegyes cél érdekében akár Jézus testvéreit is „kiiktatva” a képből? A kötetben található esszék, tanulmányok, előadások, interjúk és könyvkritikák nonkonformista módon közelítenek az említett tematikához. Olvasásuk éppen ezért csak szabad szellemeknek ajánlott!

Adó 1 százalék felajánlás

Adója 1%-át felajánlhatja az egyházunknak – Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyesület – támogatására.

TECHNIKAI SZÁM: 1809

Segítségét köszönjük!


ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat | Süti-Cookie-tájékoztató

KAPCSOLAT

  Írjon nekünk!

  Facebook csoportunk


© Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyesület,
minden jog fenntartva